Cégalapítás és cégmódosítás
Budapest 16. kerületében

A cégalapítás kiemelkedő fontosságú esemény a vállalkozások életében. A cégalapítás folyamata során hozott döntések és intézkedések alapvetően meghatározzák a vállalkozás működésének feltételrendszerét, így a cégalapításkor ezek a döntések jelentős befolyást gyakorolhatnak sikeres, jövedelmező tevékenységére.

A cégalapítás ezen szakaszában kell dönteni a megfelelő vállalkozási formáról, a befektetett tőke nagyságáról, a tulajdonosi szerkezetről, a választott adózási módokról stb. Már a cégalapítás időszakában nélkülözhetetlen az adótervezés, mint eszköz, mellyel a vállalkozás jövőbeni adóterhelését lehet jelentősen csökkenteni. A cégalapítás első lépéseként célszerű egy gazdasági szakemberrel, könyvelővel való konzultáció.

Új társaság alapítása, átalakulás vagy tulajdonosváltozás esetén könyvelést és tanácsadást biztosít budapesti, 16. kerületi könyvelő irodánk. A cégalapítás kezdetétől végig minden segítséget megadunk,kezdve a székhelyszolgáltatással, valamint azzal, hogy hol és milyen papírokat kell kitölteni és melyik hatóságnál kell leadni azokat a megalakulást követően.

Leggyakoribb a Kft-k (Korlátolt Felelősségű Társaságok) és Bt-k (Betéti Társaságok) alapítása és módosítása, de könyvelő irodánk vállalja a Kkt-k (Közkereseti Társaságok), Rt-k (Részvénytársaságok) és egyéb formájú cégek hivatalos ügyeinek intézését is.

A cégalapítás, ill. cégmódosítás megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a vezető tisztségviselők, valamint a tevékenységi kör(ök) megjelölése szükséges.

Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges a cégalapításhoz szükséges iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.

A 2006. július 1-én életbe lépő új törvény rendelkezései szerint hiteltérdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogosultságát.

Az iratok elkészültét követően kerül sor az – ügyvéd előtti – aláírásra és a szükséges ügyintézésekre (pl. közjegyző, bank stb.) majd az iratok cégbírósági benyújtására.

Bankszámla ügyintézés

Cégalapítást követően 8 nap áll rendelkezésre, hogy cégének bankszámlát nyisson. Könyvelő irodánk segítségével ezt is gyorsan és kényelmesen elintézheti.

Különféle számlacsomag közül tud választani, amelyekről részletes tájékoztatást tudunk adni irodánkban.

Előkészíttetjük az Ön bankszámla szerződését a kiválasztott csomagra, ezáltal Önnek csak egy előre megbeszélt időpontban be kell fáradnia és alá kell írnia a bankfiókban a szerződést.

Az egyik legkedveltebb számlacsomag a kínálatból:

 • Nincs számlanyitási díj
 • Nincs elvárt nyitóegyenleg
 • Ingyenes Vállalati Bankkártya
 • Internet bank szolgáltatás díjmentes
 • Ingyenes eseti belső elektronikus forint átutalás
 • Kedvező eseti bankon kívüli elektronikus forint átutalás
 • Kedvező pénztári készpénz-befizetési díj
 • Szerződés kötéstől számított két évig garantált kondíciók
 • Nincs Hűségidő
 • Kedvező havi számlavezetési díj – 199 Ft/hó

Korlátolt felelősségű társaság alapítása

A cégalapítás összköltsége 70.000,- forint + JÜB (cég tulajdonosoknak kell ez, aminek a költsége 4.500 Ft / fő, ha nem nálunk lesz a cég székhelye). Az összeg tartalmazza az illetéket (50.000 Ft), jogi képviselet díját, illetve ha hozzánk hozza székhelyét, akkor a tulajdoni lap költségét és az okiratszerkesztést is, tehát minden cégalapítással kapcsolatos költséget. A költségkalkuláció a cégbíróság előtti, egyszerűsített eljárásra vonatkozik.

A cégalapítás teljes folyamata nagyjából 1-5 munkanapot vesz igénybe sürgősségtől függően.

Amennyiben egyszemélyes gazdasági társaságot szeretne létrehozni, úgy a korlátolt felelősségű társasági forma erre is lehetőséget biztosít.

A Kft. minimális jegyzett tőkéje ötszázezer forint. A betétek szolgáltatása a következő módon történhet:

 • Egyszemélyes cég létrehozásakor befizethető a teljes pénzbeli betét, illetve cégalapításkor egyszázezer forint, egy éven belül a fennmaradó rész.
 • Többszemélyes cég esetében cégalapításkor a pénzbeli betétek minimum 50%-a befizetendő, egy éven belül pedig a fennmaradó rész.

Főbb előnyei: Az egyéni vállalkozáshoz és a betéti társasághoz képest a társaság magasabb presztízsű, valamint a korlátolt felelősség.

Hátrányai: Egyéni vállalkozásnál drágább cégalapítás, betéti társaságnál viszonylag költségesebb működtetés és megszűntetés.

Betéti társaság alapítása

A cégalapítás összköltsége 45.000,- forint + JÜB (tagok számára kell ez, aminek a költsége 4000 Ft / fő, ha nem nálunk lesz a cég székhelye). Az összeg tartalmazza az illetéket (25.000 Ft), jogi képviselet díját, illetve ha hozzánk hozza székhelyét, akkor a tulajdoni lap költségét és az okiratszerkesztést is, tehát minden cégalapítással kapcsolatos költséget. A költségkalkuláció a cégbíróság előtti, egyszerűsített eljárásra vonatkozik.

A cégalapítás teljes folyamata nagyjából 1-5 munkanapot vesz igénybe sürgősségtől függően.

Főbb előnyei: Az egyéni vállalkozáshoz képest a társaság magasabb presztízsű.

Hátrányai: Egyéni vállalkozásnál drágább cégalapítás, a korlátolt felelősségű társasággal ellentétben a cég beltagja korlátlanul, saját vagyonával is felel.

Cégmódosítás

Amennyiben irodánkat bízza meg cégmódosítás lebonyolításával, bízhat benne, hogy gyorsan és precízen kezeljük ügyeit. Mindezt igen kedvező áron vállaljuk, rövid határidővel.

Vállaljuk:

 • Kkt. módosítást
 • Kft. módosítást
 • Bt. módosítást
 • Rt. módosítást

Ezen belül:

 • Átalakulás
 • Beolvadás
 • Végelszámolás
 • Székhelymódosítás
 • Telephely módosítás
 • Tag adatainak módosítása (például lakcím- vagy névváltozás)
 • Tőkeváltozás
 • Üzletrész átruházás
 • Főtevékenység módosítás
 • Ügyvezető, cégvezető és képviselő módosítás
 • A létesítő okiraton egyéb módosítás

Szükséges dokumentumok

Cégalapítás esetén:

 • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Ha nem nálunk lesz a székhelye, akkor egy székhely befogadó nyilatkozat

Cégmódosítás esetén:

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • Aláírási címpéldány (eredeti)
 • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya