Bérszámfejtés

Bérszámfejtés és járulék ügyintézés
Budapest XVI. kerületében

Bérszámfejtési feladatainak megoldása során is számíthat precíz és felelősségteljes munkánkra és a modern informatikai háttérre, a döntéseihez szükséges gyors információkra és tanácsokra.

Az alkalmazottak és tagok bérének számfejtésén túl intézzük az alkalmi TB-vel kapcsolatos ügyeket, az ezekkel kapcsolatos valamennyi adóhivatali és nyugdíjpénztári bevallást és jelentést is elkészítjük és a megfelelő hivatalhoz eljuttatjuk. Igény szerinti tanácsot is adunk Önnek.

Az alap bérszámfejtésen túl

A klasszikus bér és munkaügyi feladatok teljeskörű ellátásán túl, egyrészt szükségesnek tartjuk a foglalkoztatottak részére egy olyan juttatási szerkezet kialakítását, amely összhangban van a vállalkozás elsődleges céljával, a profitnöveléssel, tehát az adott körülmények között a lehető legkisebb adó- és egyéb köztehervonzattal jár.

Másrészt a javadalmazási struktúra megtervezésénél a foglalkoztatottaknak adott nettó jövedelem maximalizálása is lényeges szempont.

Részletesebben:

 • Biztosítottak, egyszerűsített munkavállalók bejelentése
 • Dolgozók adatainak nyilvántartása
 • Munkabérek, egyéb kifizetések számfejtése a megrendelő által kiállított bizonylatok (munkaszerződés, létszámjelentés, szabadságengedély stb.) alapján
 • Bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése
 • Havi bérlisták és egyéb kimutatások átadása a megbeszélt időpontban
 • Önkéntes nyugdíjpénztári bevallások elkészítése és leadása
 • Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése, leadása
 • Fizetendő adók és járulékok lista készítése a bérszámfejtés adataiból
 • A havi adó-és járulékfizetési kötelezettségek összegének és határidejének írásbeli kiközlése
 • Szabadságok és túlórák nyilvántartása
 • TB felé történő elkészítése, leadása
 • Munkáltatói SZJA-bevallás elkészítése, leadása
 • Dolgozói levonások kezelése
 • Béren kívüli juttatások számfejtése (az ügyfél által megadott adatok alapján)
 • A dolgozók kiléptetésével kapcsolatos igazolások kiadása, NAV felé történő bejelentése
 • Tagi jövedelmek, osztalék-kifizetések számfejtése
 • NYENYI lapok elkészítése, adatszolgáltatás teljesítése
 • Elektronikus járulékbevallás és adatszolgáltatás
 • Teljes körű elektronikus ügyintézés
 • Hatósági ellenőrzésekben való közreműködés illetve képviselet
 • Személyi jövedelemadó bevallások elkészítése
 • Munkaügyi ügyvitel kialakítása
 • Tanácsadás költséghatékony bér és munkaügyi rendszer kialakítása

A szerződéskötéskor szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • Aláírási címpéldány (eredeti)
 • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Előző bérszámfejtőtől kapott átadás átvételi jegyzőkönyv (3 példány)
 • Teljes bérszámfejtési anyag